Historie Velké Británie (Anglie)

Historie Velké Británie (Anglie)

Velká Británie byla před mnoha stovkami let domovinou Římanů. Ti ji byli nuceni opustit a tak se ostrov stal lákadlem pro germánské kmeny Anglů, Sasů a Jutů (podle Anglů dostala celá země i své jméno). Významná je postava Viléma Dobyvatele, jež se roku 1066 utkal s anglickými knížaty a jeho bitva u Hastingsu skončila suverénním vítězstvím. Spory mezi Walesem a Skotskem skončily na počátku 18. století, kdy byly obě země propojeny, načež se přidalo i Irsko. Oficiální název Spojené království Velké Británie a Severního Irska je pak poměrně čerstvou záležitostí a pochází z 20. let 20. století.

Během průmyslové revoluce patřila Anglie k předním výrobcům a vývozcům, přičemž toto postavení ztrácí za doby vlády královny Viktorie a je překonána narůstající mocí USA. V období 2. světové války působí Anglie jako významný spojenec Francie a je postižena silnými leteckými nálety ze strany Němců. Po Druhé světové válce význam Velké Británie, především pak Anglie, nadále rostl. Dnes se Anglie může řadit mezi největší světové mocnosti po bok USA nebo Číny.